Dosyć jest ludzi strzegących mizernych swoich pozycji i dumy własnej, i czci światowej… i fałszów… ale muszą być i tacy, co zapomną o sobie – a wtenczas będą silni i niepokonani.

Juliusz Słowacki: fragment listu z 1843

 

My, absolwenci Słowaka, oraz rodzice aktualnych i byłych uczniów jesteśmy dumni ze szkoły, która oprócz wiedzy przekazuje swym wychowankom ponadczasowe i ponadnarodowe wartości. Takie, rzadkie w dzisiejszych czasach, podejście do edukacji napawa nas dumą i jednocześnie skłania do włączenia się w życie Słowaka, poprzez pomoc w organizacji przedsięwzięć, w których w tym roku szkolnym wezmą udział uczniowie.

Nasz aktualny status społeczny wynika między innymi z tego, że w czasach szkolnych, prócz wiedzy, posiedliśmy umiejętność zrozumienia potrzeb innych ludzi. Teraz jesteśmy lekarzami, prawnikami, przedsiębiorcami, nauczycielami; wykonujemy najprzeróżniejsze zawody mieszkając w Polsce, Europie lub na innych kontynentach. 

Cieszymy się z faktu, że w Słowaku kontynuowana jest tradycja przekazywania wiedzy, nie tylko podręcznikowej, zarówno w czasie zajęć szkolnych, jak i pozalekcyjnych. W tym roku szkolnym ponownie przyłączymy się do wielu inicjatyw kulturalnych, sportowych, turystycznych, wspomożemy konkursy wiedzy oraz międzynarodowe wyjazdy. 

Jako organizacja pożytku publicznego wspieramy szereg przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu miejskim i regionalnym, współorganizujemy wolontariat.