Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2017

Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2017 - bilans, rachunek zysków i strat


 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2016


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2015


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2014 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2014 - bilans


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2013

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2013 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2013 - bilans


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2012

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2012 - bilans

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2012 - rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa za rok 2012


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2011

Sprawozdanie dla MPiPS z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2011


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2010 - bilans


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2009

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2009 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2009 - bilans

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2009 - dodatkowe informacje