OGŁOSZENIE

 
Przekazując 1% podatku dochodowego możesz wspomóc chorzowską oświatę oraz uczniów chorzowskich szkół (zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 1% podatku dochodowego można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego). 
W składanym zeznaniu podatkowym należy podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty oraz nazwę stowarzyszenia i numer KRS 0000025586. Przekazu darowizny dokona Urząd Skarbowy. Podatnik ma prawo obdarować tylko jedną organizację pożytku publicznego. 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka
KRS 0000025586
ul. gen. H. Dąbrowskiego 36 
41-500 Chorzów
Bank Śląski w Katowicach O/Chorzów
81 1050 1243 1000 0022 0696 9467
ZA WSZYSTKIE DAROWIZNY Z GÓRY DZIĘKUJEMY!
 
 
 
 
Chorzów, 20 lutego 2007r.
 
Dodatkowe informacje o działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie - Organizacji Pożytku Publicznego, w myśl Ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2003 r.96 p.873), KRS 0000025586 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka jako organizacja pożytku publicznego zajmuje się wspieraniem chorzowskiej oświaty w formie organizacji wielu imprez o charakterze edukacyjnym, sportowym i kulturalnym, jak również bezpośrednim wspieraniem uzdolnionej młodzieży szkolnej stypendiami o charakterze socjalnym. 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka organizuje szereg imprez i projektów skierowanych do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, jak np. :
- obozy narciarskie na Hali Rysianka,
- zjazdy absolwentów,
- Honorowy Tytuł Primus Inter Pares dla najlepszych Absolwentów Liceum.
 
Organizujemy i współfinansujemy także inne młodzieżowe imprezy edukacyjne dla społeczności chorzowskiej:
- Zawody Narciarskie o „Puchar Rysianki”,
- Dni Podróży i Gór,
- Chorzowski Bieg Niepodległości,
- Chorzowska Olimpiada Matematyczna,
- Chorzowska Olimpiada Języka Angielskiego,
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Chorzów – Bilovec - Gratz.
 
W roku 2006 obok stałych punktów programowych naszej działalności pojawiły się też inne projekty, jak chociażby Dni Techniki Chorzowa, połączone z konferencjami oraz wystawą poświęconą życiu i działalności Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (współorganizowane z Naczelną Organizacją Techniczną).
- udział w obchodach 750-lecia Miasta Chorzów. W roku 2007 zamierzamy poszerzyć propozycje dla młodzieży między innymi o:
- organizację Szkoły pod Żaglami, czyli rejsu chorzowskiej młodzieży po Morzu Śródziemnym oraz pierwszego w Chorzowie przeglądu slajdów podróżniczych, połączonych z prezentacjami, projekcjami filmowymi oraz spotkaniami z podróżnikami pn. I Chorzowski Tydzień Podróży.
 
Naszym statutowym celem jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. 
 
Można też w składanym zeznaniu podatkowym podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty oraz nazwę stowarzyszenia i numer KRS (pełna nazwa naszego stowarzyszenia oraz numer KRS znajduje się w nagłówku strony). Wtedy przekazu darowizny dokona Urząd Skarbowy. Podatnik ma prawo obdarować tylko jedną organizację pożytku publicznego.
 
Z poważaniem 
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie