1.5%

Przekazując 1.5% podatku dochodowego możesz wspomóc chorzowską oświatę oraz uczniów chorzowskich szkół (zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 1.5% podatku dochodowego można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego).
W składanym zeznaniu podatkowym należy podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty oraz nazwę stowarzyszenia i numer KRS 0000025586. Przekazu darowizny dokona Urząd Skarbowy. Podatnik ma prawo obdarować tylko jedną organizację pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka
KRS 0000025586
ul. gen. H. Dąbrowskiego 36
41-500 Chorzów
Bank Śląski w Katowicach O/Chorzów
81 1050 1243 1000 0022 0696 9467
ZA WSZYSTKIE DAROWIZNY Z GÓRY DZIĘKUJEMY!

Chorzów, 20 lutego 2007r.

Dodatkowe informacje o działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie – Organizacji Pożytku Publicznego, w myśl Ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2003 r.96 p.873), KRS 0000025586

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka jako organizacja pożytku publicznego zajmuje się wspieraniem chorzowskiej oświaty w formie organizacji wielu imprez o charakterze edukacyjnym, sportowym i kulturalnym, jak również bezpośrednim wspieraniem uzdolnionej młodzieży szkolnej stypendiami o charakterze socjalnym.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka organizuje szereg imprez i projektów skierowanych do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, jak np. :

  • obozy narciarskie na Hali Rysianka,
  • zjazdy absolwentów,
  • Honorowy Tytuł Primus Inter Pares dla najlepszych Absolwentów Liceum.

Organizujemy i współfinansujemy także inne młodzieżowe imprezy edukacyjne dla społeczności chorzowskiej:

  • Zawody Narciarskie o „Puchar Rysianki”,
  • Dni Podróży i Gór,
  • Chorzowski Bieg Niepodległości,
  • Chorzowska Olimpiada Matematyczna,
  • Chorzowska Olimpiada Języka Angielskiego,
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Chorzów – Bilovec – Gratz.

W roku 2006 obok stałych punktów programowych naszej działalności pojawiły się też inne projekty, jak chociażby Dni Techniki Chorzowa, połączone z konferencjami oraz wystawą poświęconą życiu i działalności Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (współorganizowane z Naczelną Organizacją Techniczną).
– udział w obchodach 750-lecia Miasta Chorzów. W roku 2007 zamierzamy poszerzyć propozycje dla młodzieży między innymi o:
– organizację Szkoły pod Żaglami, czyli rejsu chorzowskiej młodzieży po Morzu Śródziemnym oraz pierwszego w Chorzowie przeglądu slajdów podróżniczych, połączonych z prezentacjami, projekcjami filmowymi oraz spotkaniami z podróżnikami pn. I Chorzowski Tydzień Podróży.

Naszym statutowym celem jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół.

Można też w składanym zeznaniu podatkowym podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty oraz nazwę stowarzyszenia i numer KRS (pełna nazwa naszego stowarzyszenia oraz numer KRS znajduje się w nagłówku strony). Wtedy przekazu darowizny dokona Urząd Skarbowy. Podatnik ma prawo obdarować tylko jedną organizację pożytku publicznego.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP