Stypendia

Śladem prestiżowych szkół i uczelni, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie korzystał z własnego funduszu stypendialnego.

Dzięki współpracy z naszym Stowarzyszeniem, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, utworzono Fundusz Stypendialny. Fundusz ten jest przeznaczony dla niezamożnych uczniów naszej szkoły. Pierwsze wpłaty już wpłynęły i stypendia będą wypłacane już w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/15!

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć tę inicjatywę to prosimy o dokonywanie wpłat na specjalnie w tym celu wyodrębnione konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka
ul. Dąbrowskiego 36
41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A. nr 64 1050 1214 1000 0090 3038 4094
Prosimy o wpisanie słowa Stypendium w tytule przelewu.

Liczymy na Państwa otwartość i szczodrość. Zarówno jednorazowe, jak i cykliczne wpłaty na powyższe konto, w całości zasilą ten fundusz. Dziękujemy za okazane serce!!!

Wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów prawnych, którzy zainteresowani są otrzymaniem pomocy w ramach omawianego stypendium odsyłamy do Regulaminu, który precyzuje zasady i procedury związane z omawianą inicjatywą.

Regulamin Przyznawania stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego Akademickiego Zespołu Szkół w Chorzowie

Zgodnie z powyższym aktem, wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego. Wnioski przyjmuje sekretariat szkoły.

W przypadku zaistnienia dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: stypendium@stowarzyszenie.slowacki.edu.pl

Jednocześnie chcieliśmy wspomnieć o akcji nauczycieli Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którzy uruchomili już akcję Pomóżmy sobie, która również skupia się na pomocy uczniom pochodzącym z rodzin o mniejszych dochodach.

Jesteśmy przekonani, że nasze skoordynowane działania przyczynią się do wyrównania szans wszystkich uczniów Słowaka.