O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka powstało w 1995 r. Przez kilkanaście lat działaliśmy na rzecz I L.O. im. J. Słowackiego w Chorzowie. Ufundowaliśmy Słowakowi sztandar, wydaliśmy monografię szkoły. W 1999 r. zorganizowaliśmy I Wielki Zjazd absolwentów ze wszystkich roczników a w 2009 r. II Zjazd Absolwentów Słowaka.

Od wielu lat jesteśmy współorganizatorami obozów narciarskich na Rysiance w gminie Ujsoły (rocznie od około 10 obozów), gdzie corocznie, na początku marca organizujemy zawody narciarskie i snowboardowe „O Puchar Rysianki”. Byliśmy także współorganizatorem cyklu wykładów poświęconych encyklikom Jana Pawła II. Przeprowadziliśmy wielką akcję mającą na celu zebranie pieniędzy na pomoc zniszczonej tsunami Sri Lance. Współorganizujemy i fundujemy nagrody na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach tematycznych. Podejmowaliśmy także szereg mniejszych inicjatyw. Organizujemy zjazdy absolwenckie.

W listopadzie 2005r., po zmianie statutu sąd przyznał nam status organizacji pożytku publicznego.

Naszym statutowym celem jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności: edukacyjnej, wychowawczej, upowszechniania kultury, krajoznawstwa i wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej i sportu, rozwijającej świadomość narodową i obywatelską, wydawniczej, współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami działającymi na terenie miasta Chorzów.