Dołącz do nas

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
  na podstawie art. 6, pkt 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych;

  Klauzula informacyjna:
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuje do wiadomości, że:

  • administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka
  • dane osobowe są przetwarzane w celach informacyjnych o działalności Stowarzyszenia;
  • moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  • moje dane będą przechowywane do czasu cofnięcia niniejszej zgody z uwzględnieniem czasu ewentualnej archiwizacji;
  • mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • mam prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne,
  • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.