Info Nowość

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022 roku o godzinie 17.30 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności połowy uprawnionych do głosowania drugi termin zostaje wyznaczony, zgodnie z zapisem w Statucie, na godzinę 17.45 w tym samym dniu. Posiedzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w sali […]

Koncert Nowość

Stulecie Słowaka

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci, Szanowni Państwo, 16 lipca 1922 roku do Polski przyłączono tę część Górnego Śląska, w której położony jest dzisiejszy Chorzów. We wrześniu tamtego roku rozpoczęło swoją działalność Gimnazjum w Królewskiej Hucie, którego nazwa, podobnie jak i miasta, ewoluowała w kolejnych dekadach. Szkoła, której lokalizacja zmieniła się wraz z zakończeniem hitlerowskiej okupacji, której […]

Info Nowość

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SŁOWAKA W CHORZOWIE

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku o godzinie 17.30 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności połowy uprawnionych do głosowania drugi termin zostaje wyznaczony, zgodnie z zapisem w Statucie, na godzinę 17.45 w tym samym dniu. Posiedzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Sali […]