Info Nowość

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku o godzinie 18.00 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności połowy uprawnionych do głosowania drugi termin zostaje wyznaczony, zgodnie z zapisem w Statucie, na godzinę 18.15 w tym samym dniu. Posiedzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w auli.

Koncert Nowość

Stulecie Słowaka

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci, Szanowni Państwo, 16 lipca 1922 roku do Polski przyłączono tę część Górnego Śląska, w której położony jest dzisiejszy Chorzów. We wrześniu tamtego roku rozpoczęło swoją działalność Gimnazjum w Królewskiej Hucie, którego nazwa, podobnie jak i miasta, ewoluowała w kolejnych dekadach. Szkoła, której lokalizacja zmieniła się wraz z zakończeniem hitlerowskiej okupacji, której […]

Info Nowość

Nowe bluzy słowaka

Aby zamówić szkolne bluzy, należy wypełnić formularz zamówienia dostępny pod poniższym linkiem. Formularz zamówienia Formularz będzie aktywny do północy 3 marca 2021 roku. Zachęcamy do zamawiania bluz Słowaka z nowym logo.