Info Nowość

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku o godzinie 18.00 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności połowy uprawnionych do głosowania drugi termin zostaje wyznaczony, zgodnie z zapisem w Statucie, na godzinę 18.15 w tym samym dniu. Posiedzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w auli szkoły.
Przed zebraniem otrzymają Państwo propozycje dotyczącą zmian w statucie. Zmiany te będą głosowane podczas zebrania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
 3. Wybór komisji skrutacyjnej,
 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2023,
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2023,
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2023,
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności, sprawozdania finansowego, komisji rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium,
 8. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2024,
 9. Dyskusja nad planem działalności Stowarzyszenia,
 10. Uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 11. Wybory do władz stowarzyszenia;
  – Zarządu Stowarzyszenia,
  – komisji rewizyjnej Stowarzyszenia
 12. Wolne wnioski,
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pozdrawiamy,
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka