Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie za rok 2015