Info

Lokalne ogrody przy terenie szkolnym – 45 miejsce

Dzięki wspólnym wysiłkom, uczniów, nauczycieli, Pana Artura Formy oraz przyjaciół „Słowaka” nasza inicjatywa zajęła 45 miejsce w kategorii „Wspólna Przestrzeń”. W kategorii „Sport” zajęliśmy 75 miejsce otrzymując kwotę 10.000 pln która zostanie przeznaczona na doposażenie kompleksu sportowego AZSO. Dziękujemy !!!