Info

Lokalne ogrody przy terenie szkolnym – zagłosuj na naszą inicjatywę

Infrastruktura wokół szkoły służy uczniom oraz mieszkańcom całego Chorzowa. Wysiłki Szkoły oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka zaowocowały powstaniem tartanowego boiska, „Ogrodów Słowaka” a nawet nagrodą za najlepsze zagospodarowanie szkolnego podwórka w Polsce w roku 2005.

Najbardziej cieszą nas tłumy młodych osób korzystających codziennie z kompleksu do późnych godzin wieczornych. Następny, upragniony etap realizacji to: ławki w ogrodach, miejsca postoju rowerów, zabezpieczenie siatką boiska oraz mała widownia przy boisku sportowym.

ODDAJ GŁOS