Bal

Nowe oblicze pracowni informatycznej AZSO

Dzięki funduszom zebranym na tegorocznym Balu Absolwentów i Przyjaciół Słowaka, zakupiliśmy dyski do dwudziestu darowanych szkole komputerów będących wyposażeniem sali informatycznej – 009. Kupiliśmy dwa nowe komputery dla nauczyciela w sali informatycznej oraz do Auli Krzemienieckiej. Z pozostałych środków planujemy zakup elementów nagłośnienia, obecnie remontowanej amfiteatralnej pracowni fizyki – 306.

Serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów oraz nauczycieli Słowaka.