Projekty

Indyjska Sesja Naukowa – Uniwersytet Śląski

Łącznie kilkuset studentów Uniwersytetu Śląskiego i uczniów Uniwersyteckiego I Liceum im. J. Słowackiego wzięło udział w naukowej konferencji poświęconej Mahatmie Gandhiemu i jego dziełu, opartemu na zasadach satyagrahy i ahinsy. Indyjska Sesja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Śląski, koła naukowe Uniwersyteckiego I LO (Koło Geografów Peneplena, Klub Miłośników Historii) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka trwała dwa pełne dni i odbywała się w siedzibie rektoratu śląskiej Alma Mater oraz Auli Krzemienieckiej Słowaka. Tę jedną z najwybitniejszych postaci w historii ludzkiej cywilizacji mieliśmy zaszczyt przedstawić polskiej młodzieży i upamiętnić pod honorowym patronatem JE Ambasadora Republiki Indii Tsewanga Namgayla, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka, Prezydenta Miasta Chorzów Andrzeja Kotali oraz Prezydenta i Wiceprezydenta Indyjsko-Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Umesha Nautyiala i Przemysława Fabjańskiego.

Dziękujemy merytorycznym organizatorom – Wydziałowi Nauk Społecznych UŚ, Klubowi Miłośników Historii i Kołu Geografów „Peneplena”, w szczególności uczestnikom ostatniej, 18. Szkolnej Wyprawy Geograficznej za podzielenie się ogromną wiedzą zdobytą w czasie wakacyjnego wyjazdu naukowego do Indii. Restauracji „Hurry Curry” z Katowic dziękujemy za pyszny indyjski akcent kulinarny.