Projekty

Tak dla równości, projekt chorzowskich licealistów

Wielu młodych ludzi chce aktywnie działać w swoim środowisku poprzez przygotowywanie projektów społecznych. Grupa nastolatków ze Śląska zaczęła realizację swojego projektu pod nazwą stereoTypowi. w ramach olimpiady Zwolnieni Z Teorii dla studentów i licealistów zainteresowanych aktywną działalnością w społeczeństwie.

Uczestnicy konkursu wykorzystują wiedzę w praktyce i zyskują tak cenne umiejętności jak: nawiązywanie relacji partnerskich, komunikacja, praca w zespole, tworzenie harmonogramu i budżetu. Każdy, kto zrealizuje swój projekt, zostaje finalistą i otrzymuje międzynarodowy certyfikat z zarządzania. Wyróżnione zespoły otrzymają Złote Wilki – nagrodę przyznawaną przez Prezydenta RP dla najlepszych projektów w Polsce.

Projekt nastolatków ze Śląska odwołuje się do pojęcia „stereotyp”, a więc do uproszczonego obrazu kogoś lub czegoś, zwykle opartego na częściowo fałszywych sądach funkcjonujących w świadomości społecznej i takich, które nie zmieniają się łatwo. Dostrzegając wagę problemu, młodzież kieruje swój projekt do każdej grupy społecznej, by wpłynąć na społeczeństwo i uświadamiać mu, jak negatywny jest proces stygmatyzacji. Wykluczeni zwykle są ludzie o innym kolorze skóry, innej orientacji seksualnej, poglądach odmiennych niż te powszechnie przyjmowane za słuszne.

Zespół stereoTYPOWI. chce pozytywnie wpływać na innych poprzez użycie mediów społecznościowych takich jak Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook. Realizacja projektu będzie odbywać się poprzez publikację w wymienionych mediach filmów przedstawiających osoby wykluczane i te wykluczające ze społeczeństwa, aby ukazać, iż oni wcale się od nas nie różnią. Projekt będzie realizowany także poprzez rozwieszanie plakatów szerzących należyte postawy społeczne. Zespół ze Śląska chce nie tylko wpływać na społeczeństwo, aby zmieniało swój stosunek do osób wykluczonych, ale chcą też pomóc ofiarom wykluczenia nierzadko cierpiącym na depresję, mającym więcej problemów, słabszą psychikę, mniejszą pewność siebie, a żeby osiągnąć sukces są zmuszeni przebyć drogę o wiele trudniejszą.

Twórcy projektu stereoTYPOWI. mówią o swoich planach: „Chcemy doprowadzić do wzajemnego, równego i sprawiedliwego traktowania ludzi niezależnie od płci, rasy, orientacji seksualnej czy poglądów ideowych, co pozwoli uniknąć wykluczenia społecznego. Tak określany cel ma budować szacunek, chcemy uświadomić społeczeństwo o konsekwencjach i wpływie jego działań na środowisko i ludzi.”

Pozostaje oczekiwać teraz rezultatów kroków podjętych przez młodych działaczy społecznych i trzymać za nich kciuki, by poradzili sobie jak najlepiej w konkursowych zmaganiach. Więcej można dowiedzieć się na stronie facebookowej projektu: https://facebook.com/stereotypowiprojekt/.